top of page

Huisregels

1.Respecteer elkaar: Behandel alle medeboksers, trainers en personeel met respect. Toon beleefdheid, vriendelijkheid en tolerantie naar elkaar toe, ongeacht achtergrond, niveau of geslacht

2. Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden

3. Volg de instructies op: Luister altijd naar de instructies van de trainers en volg deze op. Trainers zijn er om je te begeleiden en te helpen bij je bokstechniek en -ontwikkeling

4. De bokser is verplicht te letten op zijn of haar persoonlijke hygiëne (schone kleding, geen sieraden of afgeplakte sieraden, korte nagels, lang haar, etc.)

5. Veiligheid voorop: Neem de veiligheidsregels serieus en zorg ervoor dat je de juiste beschermende uitrusting draagt tijdens het trainen, zoals bokshandschoenen, een mondbeschermer en een hoofdbeschermer. Let ook op de veiligheid van anderen in de boksschool en vermijd gedrag dat letsel kan veroorzaken

6. Wees ondersteunend: Moedig medeboksers aan en bied hen ondersteuning. We zijn allemaal bezig met onze individuele reis in het boksen, maar het is belangrijk om een teamgeest te creëren en elkaar te helpen groeien en verbeteren

7. Geen pestgedrag of intimidatie: Pesten, treiteren of intimideren van andere boksers is absoluut niet acceptabel. Respecteer elkaars grenzen en zorg ervoor dat de boksschool een veilige en inclusieve omgeving is voor iedereen

8. Verantwoordelijkheid nemen: Wees verantwoordelijk voor je eigen gedrag en handelingen. Neem de verantwoordelijkheid voor je training, hygiëne en het schoon houden van de trainingsruimte en de gebruikte apparatuur

9. Open communicatie: Als je vragen hebt, problemen wilt bespreken of feedback wilt geven, wees dan open en respectvol in je communicatie. Luister naar anderen en zorg ervoor dat er een open dialoog is tussen alle betrokkenen

Al onze trainers zetten zich in voor plezierige en veilige trainingen, hebben respect voor iedereen en brengen de leden passie voor de bokssport bij. Deze gedragscode dient als leidraad om een positieve en respectvolle omgeving te creëren binnen de boksschool. Het is belangrijk om deze waarden te omarmen en samen te werken aan een veilige en ondersteunende gemeenschap van boksers

marmeren

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden TRNR.

1. Betalingen en Incasso:
   a. Betalingen voor onze diensten worden gedaan op basis van een 4-wekelijkse incasso. Door je in te schrijven bij onze boksschool ga je akkoord met deze betalingsmethode.
   b. De incasso vindt elke 4 weken plaats op de door jou opgegeven betaalmethode. Je bent verantwoordelijk voor het zorgen dat er voldoende saldo is om de betaling te kunnen uitvoeren.
   c. Bij niet-successvolle incasso's ben je verplicht om het openstaande bedrag handmatig te betalen voordat je gebruik kunt maken van onze diensten.

2. Rittenkaarten:
   a. We bieden rittenkaarten aan die geldig zijn voor een periode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum.
   b. Rittenkaarten zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen aan anderen.
   c. Rittenkaarten kunnen niet worden gerestitueerd, tenzij anders bepaald in de geldende wetgeving.

3. Inschrijving en Annulering:
   a. Bij inschrijving verplicht je je tot het volgen van onze huisregels en veiligheidsinstructies.
   b. Je hebt het recht om je inschrijving binnen 14 dagen na de aanmelding te annuleren, mits je nog geen gebruik hebt gemaakt van onze diensten. Eventuele betaalde bedragen worden dan gerestitueerd.
   c. Na de annuleringstermijn van 14 dagen is annulering niet meer mogelijk en ben je verplicht de betalingen voort te zetten tot het einde van de lopende termijn.

4. Aansprakelijkheid:
   a. Deelname aan onze boksschool is op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, verlies of schade aan jou of je eigendommen tijdens je verblijf op onze locatie of tijdens deelname aan onze activiteiten.
   b. Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van de instructies van onze trainers en het nemen van gepaste voorzorgsmaatregelen om je eigen veiligheid te waarborgen.

5. Wijzigingen en Beëindiging:
   a. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen, diensten, roosters en algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wij zullen je hierover tijdig informeren via de door jou opgegeven contactgegevens.
   b. Indien je niet akkoord gaat met de wijzigingen, heb je het recht om je inschrijving te beëindigen volgens de geldende annuleringsvoorwaarden.

Door je inschrijving bij TRNR. ga je akkoord met bovengenoemde algemene voorwaarden. Neem bij vragen of onduidelijkheden gerust contact met ons op

marmeren
bottom of page